Platinum

Platinum Preppy WA Limited Edition Fountain Pen 03 Fine Black Ink

RM29.90

Fountain Pen

Platinum

Barrel Colour *
Black #1 (Ogi-Chirashi)
Black #2 (Yagasuri)
Blue #6 (Selgaiha)
Blue #50 (Reishigumo)
Blue Midnight #7 (Hanabishi Kikko)
Green #5 (Ichimatsu)
Green #40 (Karakusa)
Pink #3 (Sakura Tatewaku)
Pink #21 (Sakura Chirashi)
Red #10 (Asa-no-ha)
Violet #82 (Sayagata)
Yellow #4 (Urokomon)
RM29.90